Begravelsesseremoni

Vanlig tidsramme er 40 - 50 minutter fra seremonistart.
 • Ventemusikk
 • Inngangsmusikk/evt. Klokkeringing
 • (3 minutter før seremonitidspunktet)
 • Musikk/sang (seremonistart)
 • Velkomsthilsen
 • Minneord
 • Kransepålegging/Personlige hilsener
 • Tale
 • Musikk/Sang
 • Opplesing (tekster/dikt e.l.)
 • Kisten bære ut - alle blomster o.l. tas med ut
 • Musikk
 • Kisten trilles eller bæres i kortesje til gravstedet.
 • Blomster o.l. legges på bakken rundt graven
 • Dikt eller sang
 • Senking av kisten
 • Takkeord og evt. invitasjon til minnesamvær
 • Kondolanser

Kremasjonsseremoni

Vanlig tidsramme er 40 - 50 minutter fra seremonistart.
 • Ventemusikk
 • Inngangsmusikk/evt. Klokkeringing
 • (3 minutter før seremonitidspunktet)
 • Musikk/sang (seremonistart)
 • Velkomsthilsen
 • Minneord
 • Kransepålegging/Personlige hilsener
 • Tale
 • Musikk/Sang Opplesing (tekster/dikt e.l.)
 • Senking i gulvet (dersom det er mulig i lokalet)
 • Hvis ikke…kisten bæres ut - alle blomster tas med og legges rundt kisten i bårebilen.
 • Musikk
 • Kisten kjøres til krematoriet - forsamlingen står igjen.
 • Kondolanser