Forslag til seremoniskisse

I planleggingen av en livssynsåpen seremoni er det flere ting som må avklares. Pårørende må blant annet velge et egnet lokale, om det skal være en seremonileder, hvem som eventuelt skal si noe, hvilke tekster som kan egne seg, hvilken musikk som skal benyttes og eventuelle sanger. Gravferdsbyrået eller seremonileder kan gi råd og hjelpe til å finne frem til de beste alternativene.

Elementer som går igjen i forslagene under er bruk av musikk og sang for å markere oppstart, overganger og avslutning av seremonien. I tillegg blir det foreslått en velkomsthilsen, minneord, tale og opplesning. Disse elementene bidrar på ulike måter til å skape en stemning, til å bringe frem følelser, og til å formidle et ønske eller budskap på en verdig måte.

Valg av eget lokale

De pårørende er selv ansvarlige for å velge et passendelokale til seremonien. Mange kommuner har faste ordninger med lokaler som kan benyttes som seremonirom. Kommunens administrasjon kan være behjelpelig med å fremskaffe en liste over aktuelle lokaler. Gravferdsbyrået eller seremonileder kan også komme med forslag til egnede lokaler.

De pårørende kan selv velge hvem som skal ledeseremonien. Dette kan være et familiemedlem, noen fra bekjentskapskretsen eller en person som har erfaring med å påta seg denne type oppdrag. Det er også mulig å sette sammen, og styre seremonien uten å ha en egen seremonileder.

Det er viktig at en eventuell seremonileder er innforstått med bakgrunnen for at man ønsker en livssynsåpen seremoni, og respekterer dette valget. Gravferdsbyrået eller seremonileder kan gi råd til pårørende og anbefale en egnet person til å gjennomføre seremonien på den måten man ønsker.