Praktisk gjennomføring

Gravferdsbyråer kan blant annet bistå med følgende oppgaver:
 • Informasjon om egnede lokaler
 • Oversikt over aktuelle seremoniledere
 • Kontakt med taler, musikere, sangere, de ansvarlige for gravlund og andre involverte
 • Fastsetting av tider for båreoverføring og gravferd i samarbeid med etterlatte, den som skal lede seremonien og eventuelt andre
 • Transport av kisten
 • Annonsering i avisen
 • Trykking av programmer
 • Tilrettelegging og deltagelse under selve høytideligheten
 • Blomster, dekorasjoner og kranser
 • Minnesamvær
 • Tilrettelegging og nedsetting av urne
Byråene forplikter seg til å følge strenge, fastlagte krav og etiske regler, som blant annet forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutøvelsen.